Volümetrik 3D Spine BMD

QCT çekimlerinde, kemiğin kortikal bölümünü dışlayarak sadece trabeküler bölümünün volümetrik(3 boyutlu) mineral yoğunluğunun ölçülebilmesi çok büyük bir avantajdır. Osteoporoz, kemiğin trabeküler yani iç süngerimsi yapısında başlamaktadır.
DEXA cihazları kemiğin bütününün alansal(2 boyutlu) yoğunluğunu ölçebilmektedir.

Mindways CT

DEXA Spine Çekiminin Dezavantajları


  • DEXA cihazları kemiğin bütününün alansal yoğunluğunu ölçebilmektedir.
  • DEXA spine BMD hesaplamalarında, ölçülen mineral kütlenin büyük bir kısmı, posterior kısımdaki elementlerin kütlesini de içermektedir.
  • Disk aralıkları darsa ve/veya vertebral yükseklik azaldıkça alansal BMD değerleri yükselme eğilimi göstermektedir.
  • Kireçlenmeye bağlı olarak oluşan osteofitozlar alansal BMD değerlerini yükseltmektedir.
  • Aortik kalsifikasyonlar alansal BMD değerlerini yükseltmektedir.


Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, kırık riski taşıyan hastaların, zamanında tedavi olmaya başlayabilmeleri için DEXA cihazlarıyla yapılan ölçümler yüksek hassasiyet göstermemektedir.

Tomografi çekimlerinin içerdiği anatomik detaylardan dolayı QCT, kemiğin kortikal(dış) kısmını dışlayarak direkt olarak trabeküler (iç) yapının yoğunluğunu ölçmektedir. Bu sayede kemiğin dışındaki dejeneratif değişimler ya da aortik kalsifikasyonlar sonuçların güvenilirliğini etkilememektedir.


3D Spine Çekiminin Avantajları

  • Yüksek kilolu hastalarda yüksek hassasiyette BMD hesaplama.
  • Skolyuzlu ya da lomberlerde kompleks dejenerasyon olan hastalarda BMD hesaplayabilme.
  • Hızlı ve kullanımı kolay. Saniyeler içerisinde çekim biter ve yaklaşık 30sn içerisinde hasta analizi yapılır.